Polityka prywatności

Składając zamówienie, Klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, a także w celu obsługi ewentualnych reklamacji oraz w celu ułatwienia ewentualnych przyszłych zakupów. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

Baza danych klientów www.winosalute.pl jest zgłoszona, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Dane osobowe umieszczone w bazie danych sferaB2B Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie oraz firmy BS Sp. z o.o., są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb tych spółek, nie są i nie będą też udostępniane innym osobom, w szczególności przedsiębiorcom. Dane te są gromadzone i przechowywane z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997r. nr 133 poz. 883, z późn. zm.). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Pełen dostęp do bazy danych zawierającej dane osobowe posiada jedynie niewielka liczba uprawnionych osób zajmujących się administracją bazy i dbających o prawidłowe realizowanie zamówień.

Dane zbierane przez sferaB2B Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie za pomocą formularza rejestracji, służą przede wszystkim Państwa wygodzie. Dzięki rejestracji nasi Klienci nie muszą wypełniać każdorazowo formularza przy składaniu zamówienia.

Nie przekazujemy, nie sprzedajemy i nie udostępniamy zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że obowiązek ich przekazania będzie wynikał z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

  1. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie” Klient posiadający konto w serwisie internetowym ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.
  2. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres biuro@winosalute.pl
  3. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez sferaB2B Sp. z o.o. drugiej stronie treści zawieranej umowy:

  1. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.
  2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
  3. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

Serwis działa w oparciu o oprogramowanie Shoper - Clickray
Newsletter

Sklep internetowy Shoper.pl